Missie, Visie & Strategie (NL/BE)

Waarom deze site “Army Vehicle Marking . com”?

  • Deze site is ontstaan uit een stukje “doorgeslagen hobby” als het gaat om het “correct” beletteren van militair historisch WWII geallieerde voertuigen. Veel voertuigen die vandaag de dag rijden in bevrijdingsevenementen of in musea staan of in films te zien zijn… zijn helaas gemarkeerd met bijvoorbeeld naoorlogs NATO/ DIN-lettertype. Of zelfs fonts die pas 40 jaar na de WWII ontworpen zijn. Of met “verkeerde” formaten sterren gemarkeerd zijn terwijl bijvoorbeeld de inch formaten zeer specifiek beschreven waren als het gaat om Diameters.
  • Daarom…

Ons doel is om…

  • … voor U de specialist & partner te zijn op gebied van militair historische WWII-voertuigmarkeringen.
  • … U te ondersteunen uw historische voortuig(en) op een zo historisch correct mogelijke manier te voorzien van de juiste markeringen in het juiste tijdsbeeld.
  • … na 70+ jaar na dato… de grootste en zo compleet mogelijke databank en vraagbaak te worden als het gaat om WWII geallieerde voertuigmarkeringen. En deze te behouden voor het nageslacht.

Onze strategie is om…

  • … vanuit meer dan 33 jaar ervaring, interesse en hobby in WWII historisch materieel en militair historisch verzamelde data uit eigen en online (publieke) archieven met U te gaan delen. En deze data online te delen vanuit een centraal punt “www.ArmyVehicleMarking.com”.
  • … vanuit originele WWII-documentatie zoals “geallieerde” richtlijnen en handleidingen en fotomateriaal, markeringen en belettering voor uw voertuig(en) te digitaliseren. En wel in de correcte formaten door het ontwikkelen van de juiste fonts in vector formaat qua lettertypen en (divisie)markeringen.

Onze waarden zijn…

  • … Service & Klantgerichtheid met historisch besef.
  • … met respect voor de mannen en vrouwen aan wie velen hun vrijheid te danken hebben. Historisch militair materieel en erfgoed waarmee de geallieerden onze vrijheid hebben bevochten in 1939/ 1945 zo correct mogelijk in stand te houden.